تعمیرات کرکره برقی تهران

نمونه کار تعمیر کرکره برقی

تعمیر کرکره برقی پارکینگ توسط تیم تعمیرکاران درب اتوماتیک شرکت دُر سرویس

تاریخ ویدیو مهر ماه سال 1397

تعمیر کرکره برقی-تعمیرات کرکره برقی-تعمیرکار کرکره برقی

تعمیر کرکره مغازه-تعمیرات کرکره مغازه-تعمیرکار کرکره مغازه

تعمیر کرکره پارکینگ-تعمیرکار کرکره پارکینگ-تعمیرات کرکره پارکینگ

تعمیر درب برقی-تعمیرات درب برقی-تعمیرکار درب برقی

نمونه کار تعمیر کرکره برقی

نمونه کار تعمیر کرکره برقی

 

09122947890

 

www.doorautomaticservice.com

9122947890

گودرزی

تعمیر انواع درب های اتوماتیک،شیشه ای،ریلی و کرکره ای

اموزش تعمیر موتور کرکره برقی+اموزش نصب کرکره برقی